Juridiske vilkår

1. IDENTIFIKATION
 
Udgiveren af dette websted, som er tilgængelig på adressen www.oceanspray.dk er Ocean Spray International Services, Inc., er et selskab under amerikansk ret, agerende for dets franske datterselskabs konto beliggende 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, registreret i Paris Handels- og selskabsregister under nummer 530 467 612, repræsenteret af hr. Stewart Gallagher.
 
Webstedets grafiske design og udformning varetages af selskabet Prexma.
 
2. INTELLEKTUEL EJENDOM
 
Ocean Spray International Services, Inc., er indehaver af domænet oceanspray.fr.
 
Alle oplysningerne eller dokumenterne, som indeholdes på webstedet, såvel som alle elementerne, der er skabt til webstedet (navnlig tekster, menutræer, software, animationer, fotografier, illustrationer, logoer osv.) er Ocean Spray Internationals ejendom. Disse oplysninger, dokumenter eller elementer udgør værker frembragt af intellektet og er underlagt lovene, der beskytter ophavsretten. Der overdrages ingen licens og heller ingen anden ret, end den til at besøge webstedet, til nogen som helst vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder. Reproduktion af dokumenter fra webstedet tillades udelukkende til informationsformål til personligt og privat brug: al reproduktion og al brug af kopier udført med andre formål er udtrykkeligt forbudt og underlagt forudgående og udtrykkelig tilladelse fra det selskab, der udgiver webstedet. I alle tilfælde skal tilladt reproduktion af oplysninger indeholdt på dette websted angive den relevante kilde og ejendomsret. Logoerne, produkterne og mærkerne, der nævnes på dette websted (mærket ® og (tm)) er Ocean Spray Internationals ejendom og må ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra det selskab, der udgiver webstedet.
 
Forbudt reproduktion af elementer fra webstedet gør dens ophavsmand til genstand for de sanktioner, der er fastlagt både i Lov om intellektuel ejendomsret, navnlig vedrørende krænkelse af ophavsret, regler for varemærker, og i den borgerlige lovbog.
 
3. COOKIES
 
Ocean Spray International Services, Inc., kan finde anledning til at indlægge vidner om forbindelse (“cookies”) på internetbrugerens harddisk med det formål at kunne evaluere webstedets effektivitet og at kunne genkende internetbrugeren under dennes efterfølgende besøg. Varigheden af opbevaringen af oplysninger om internetbrugerens navigation vil ikke overskride 30 dage. Internetbrugeren kan modsætte sig cookiernes registrering ved at konfigurere sin software til navigation på internettet.